Tvorivá dramatika a hudobné divadlo v škole

Prvá možnosť je pripravovať dramatický projekt a realizovať tvorivú dramatiku počas celého roka, avšak TP bude odlišne koncipovaný.

Druhá možnosť je zopakovanie si častí projektov TD z minulých ročníkov.

Ostatné možnosti sú zamerané na bezprostrednú tvorivosť: prípravu krátkeho malého projektu, hraného, alebo filmovaného (videoklip a pod.), alebo tvorbu koncepcie krátkej divadelnej scénky na vybranú hudbu, dramaturgiu vystúpenia, koncertu (aj teoreticky na príkladoch).

https://m.wikihow.cz/Jak-nato%C4%8Dit-hudebn%C3%AD-videoklip

 

Nácvik piesne Nebojte sa detí (Felix – Hevier) HV 9.r. str. 78

 

https://youtu.be/auYHWX7PElY

https://youtu.be/WP2RWuZG028

https://youtu.be/5R-Mh9PtRbE

https://youtu.be/qLd7Wyvjiyw

Zaspievajte pieseň a zahrajte si divadlo. Inšpirujte sa príkladmi a vlastnými nápadmi.

Felix